Heb jij een sterk strategisch inzicht? Dan kun je daarmee voor jouw team van grote en unieke waarde zijn. Mits je jouw inzichten en ideeën ook effectief weet te communiceren. We hebben 10 tips voor je.

Binnen de Belbin-teamrollen staan vooral mensen met een sterke Monitor of Plant-teamrol – ieder op hun eigen manier – bekend om hun strategisch inzicht. Misschien behoren deze teamrollen tot jouw ‘natuurlijke rollen’. Ook als deze teamrollen tot je ‘mogelijke rollen’ of zelfs ‘incidenteel inzetbare rollen’ behoren, kan jouw team veel voordeel van jouw strategisch inzicht hebben.

Daarvoor zul je wél jouw strategisch inzicht of baanbrekende ideeënrijkdom om moeten zetten naar een manier van praten en jezelf uitdrukken die daarbij past. Dit zijn een paar manieren om dat te doen.

1. Kies het hogere en bredere perspectief

In plaats van je te richten op details, beschrijf je het bredere landschap en verwoord je het grotere geheel waarbinnen jouw team of organisatie opereert. Door bewoordingen te kiezen als “Nu we toe zijn aan een herijking van de visie van onze organisatie…” of “Ik heb me verdiept in de meerjarige ontwikkelingen van onze branche en …” creëer je bij anderen mentale ruimte en aandacht voor de ‘bigger picture’. Daarmee help je jouw teamleden en andere belanghebbenden om vanuit een en hetzelfde vertrekpunt op één lijn te komen. Om daarna, vanuit een gedeeld perspectief, de concrete gevolgen en vervolgstappen te verkennen.

2. Gericht op de verdere toekomst

Strategische denkers zien nieuwe uitdagingen en kansen voorbij vandaag en morgen. Je kunt dat laten zien door uitspraken te doen als “Vanuit onze groeiprognoses richting 2028…” of “Uit de langetermijnplannen van onze concullega’s kunnen we opmaken dat…”. Door een toekomstgerichte houding te communiceren, laat je aan anderen zien dat je het vermogen hebt om de organisatie te helpen bij het ontwikkelen van een langetermijnstrategie.

3. Voorzie impactvolle neveneffecten

Strategische denkers hebben niet alleen een scherp oog voor wat in het hier en nu gebeurt; ze analyseren en communiceren ook over de mogelijke (bij)effecten daarvan op de langere termijn.

Je kunt jouw kritisch denkvermogen op dit vlak etaleren door aandacht te vragen voor mogelijke uitkomsten of onbedoelde gevolgen, bijvoorbeeld: “Onze dienstverlening aan deze doelgroep nu, zou ook een opening kunnen bieden naar een hele nieuwe…” of met “Naast de directe voordelen, zou het voordeel hiervan op de lange termijn ook kunnen zijn dat…” Als je dit doet, laat je zien dat je in staat bent om dat wat nu gebeurt kunt verbinden met mogelijke scenario’s voor de langere termijn.

 4. Verbind de punten

Laat zien dat je verder kijkt dan wat zich aan de oppervlakte afspeelt. Dat je inzicht hebt in onderliggende systemen, structuren en wat in onderstromen gaande is. Dat je het belang daarvan onderkent. Bijvoorbeeld: “De razendsnelle ontwikkeling van AI-toepassingen in onze sector heeft een directe invloed op onze e-commercestrategie…” of “De problemen in de toeleveringsketen lijken van structurele aard. Daarom zullen we onze investeringen in research & development in een andere richting moeten sturen…” Met observaties als “Gezien de recente verschuivingen in de publieke opinie…” of “Het laatste onderzoek naar consumentengedrag suggereert…” laat je zien dat je een integratief en holistisch denkproces in huis hebt.

5. Maak wat ingewikkeld is simpel

Strategische denkers kunnen complexe situaties in eenvoudige maar krachtige bewoordingen uiteenzetten. Om ingewikkelde kwesties begrijpelijker te maken, gebruik je bewoordingen als ‘In essentie kan deze technologie…’ of ‘In de kern rust onze strategie op drie pijlers…’. Daarmee toon je een bovengemiddeld begrip van het onderwerp.

6. Gebruik analogieën en metaforen

Analogieën en metaforen helpen strategische ideeën op herkenbare manieren over te brengen. Wanneer je vergelijkingen maakt als “Beschouw onze infrastructuur als de ruggengraat, die elke taak ondersteunt…” of “Stel je onze marketingaanpak voor als een net, dat we verder kunnen uitgooien om diverse markten te veroveren…”. Dan laat je zien dat je strategisch jargon kunt vertalen naar alledaags taalgebruik. Dat helpt in de afstemming met collega’s die minder vertrouwd zijn met de materie.

7. Stimuleer de strategische dialoog

Wanneer je met collega’s deelneemt aan strategische gesprekken, stel dan reflecterende vragen zoals: “Als ons merk een verhaal zou zijn, in welk hoofdstuk bevinden we ons dan?” of “Hoe weerspiegelt deze beslissing de kernwaarden van onze organisatie?” Dit creëert een omgeving waarin strategisch denken een teaminspanning is en aanleiding geeft tot discussie. Dat helpt je om jouw ideeën te verfijnen en stimuleert anderen om een strategische mindset aan te nemen.

8. Oefen met strategisch luisteren

Strategische inzichten zijn het meest waardevol als daarin uiteenlopende standpunten bij elkaar komen. Het is dus belangrijk om goed en actief naar anderen te luisteren. Opmerkingen als “Voortbouwend op wat jij net zei…” of reageren met “Jouw punt over wat onze opdrachtgevers écht willen, komt overeen met…” benadrukken jouw vermogen om precies dát te doen. Daardoor groeit jouw reputatie als strateeg en teamspeler. De discussie wordt verrijkt en het prikkelt het strategisch denkvermogen van alle deelnemers en bevordert de psychologische veiligheid.

9. Ga op zoek naar feedback

Laat na besprekingen over strategische vraagstukken zien dat je graag wilt leren. Door feedback van anderen te vragen. Gebruik vragen als “Heeft hoe wij gisteren over de strategische keuzes hebben gepraat bij iedereen voor een beter begrip gezorgd?” of doe suggesties zoals “Zouden we het bespreken van strategische vraagstukken nog beter kunnen verbinden met onze missie en visie?” Ook op déze manier laat je zien dat je graag bijdraagt aan groei, verbetering en vernieuwing.

10. Ben behoedzaam en bescheiden

Bedenk dat niet iedereen zit te wachten op radicale ideeën voor verandering of veel affiniteit heeft met ‘vergezichten’ of ‘stippen op de horizon’. Sommige mensen worden daar ronduit onrustig van, al kan een beetje onrust geen kwaad. In teams met een sterke oververtegenwoording van bepaalde teamrollen zul je eerder met weerstand te maken krijgen, dan in andere. Laat je niet meeslepen door je eigen ideeën en enthousiasme over een maakbare toekomst. Spreek met overtuiging maar blijf bescheiden over je eigen gelijk.

Volgende stappen

Wil jij persoonlijk of met jouw team werken aan beter teamwerk? Neem dan contact met ons op – misschien kunnen we je helpen.

Gerelateerde berichten
Brainstormen: zo kun je het wél laten werken

Brainstormsessies. Zeker in deze tijd – diepe zucht - worden mensen in teams en organisaties uitgedaagd – zucht - om Lees verder

Zo werkt groepsdenken en zo pak je het aan

Veel van ons gedrag komt tot stand door ‘groepsdenken’. Ook op het werk. Feitelijk gaat het hier niet echt om Lees verder

Zo gaat vergaderen écht stukken beter

“Weet je wat ik van mijn werk het meeste mis nu ik met pensioen ben? Geloof het of niet: dat Lees verder

Strategisch onderhandelen: de kracht van de Belbin teamrollen benutten

Onderhandelen is een essentiële vaardigheid voor succesvolle samenwerking, zowel binnen je eigen team als met anderen. De diverse Belbin teamrollen Lees verder