Haal meer uit je team!

Voor leidinggevenden die goed geïnformeerd sturing willen geven aan hun team

Ieder team kent zijn eigen dynamiek, zijn eigen sterktes en valkuilen, zijn eigen “zo doen wij dat nu eenmaal”. Aan iedere leidinggevende de taak om de kracht en de eigenheid van het team in te zetten voor de ambities en urgenties van de organisatie. In deze, 1- of 2-daagse incompany werksessie onderzoeken we met leidinggevende collega’s uit je eigen organisatie hoe je meer uit je team kunt halen. Meer effectiviteit, meer creativiteit en meer werkplezier!

Voor wie?

Voor teamleiders, afdelingsleiders en managers die vanuit niet vanuit aannames en onderbuik maar gedegen kennis van zichzelf en hun team leiding willen geven.

Inhoud

Goed functionerende teams zijn krachtige motoren voor de organisatie. De leiderschapskwaliteiten van teamverantwoordelijken dragen in belangrijk mate bij aan de teamprestatie. Met deze maatwerk sessie verdiepen leidinggevenden hun inzicht in het werken met teams en verrijken ze hun handelingsrepertoire. Een grondige analyse vooraf draagt zorg voor een training die aansluit bij de actuele behoeften van jou en jouw team.

Werkwijze

Voorbereiding

In de voorbereiding op het programma vult iedere deelnemer de vragenlijst van onze Teamwerk QuickScan in. Daarnaast vult iedere deelnemer vooraf het Belbin Teamrol Profiel in als voorbereiding op het onderdeel ‘’Ik en mijn team’’. Op basis van onze analyse van de uitkomsten wordt in afstemming met de opdrachtgever een programma van 2 tot maximaal 4 dagdelen op maat vormgegeven.

Maatwerk programma

Het programma start met een terugkoppeling van de Teamwerk QuickScan. Aan hand van deze terugkoppeling krijgen de deelnemers inzicht in de werkterreinen van een team, staan we stil bij de eigen waarnemingen ten aanzien van het team en reflecteren we daarop en wordt de keuze voor de programmaonderdelen onderbouwd.

Het daaropvolgend programma is op basis van de Teamwerk QuickScan samengesteld rondom de volgende (optionele) onderdelen:

Ik en mijn team
Met daarin een introductie en achtergronden van de Belbin teamrollen en een duiding van het Teamrol Totaal Profiel van elke deelnemer, eerst in duo’s en dan plenair.

Wat is een team eigenlijk?
Waarin we o.a. ingaan op de diversiteit in beelden en verwachtingen over een team, het teamlidmaatschap en de teamleiding

Team en organisatie
Met aandacht voor ‘’de bedoeling’’ van het team, de functionele rol en het belang in en toegevoegde waarde voor de organisatie

Team of groep?
Uitdieping van het functionele verschil tussen “team” en “groep” met o.a.: Wat is wanneer een effectieve vorm, het belang van gedeelde beelden over team of groep en het gevaar van mismatches.

Effectieve teamcultuur en leiderschapsstijl
Waarin onderwerpen als organisatiecultuur (familie, adhocratie, hiërarchisch, markt – Cameron & Quinn) en de relatie met leiderschapsrollen en stijl van leiding geven. Analyse van de huidige team-situatie en de gewenste plus de zeven (conflicterende) rollen die leidinggevenden vervullen en de dilemma’s die daaruit voortvloeien.

Bevlogen teams
Hierin maken we het begrip ‘’bevlogenheid’’ concreet. We kijken waar het vandaan komt, waardoor het in positieve of negatieve zin beïnvloed wordt, welke hulpbronnen je aan kunt wenden en wanneer er sprake is van een vruchtbare relatie tussen bevlogenheid en prestatie. Met de deelnemers kijken we  in hoeverre bevlogenheid binnen hun team wordt gefaciliteerd en gestimuleerd en wat remmers en kansen zijn.

Fasen in teamontwikkeling
Aan de hand van het 5-fasen model van Tuckman analyseren we de fases waarin teams en groepen binnen de organisatie zich bevinden, welke verwachtingen we in deze fase hebben, welke personele samenstelling en aansturing effectief zijn en welke stappen je kunt zetten om een gewenste volgende fase te bereiken.

Teamleren van fouten
Hoe zorg je er voor dat fouten die door het team of teamleden gemaakt worden bijdragen aan het teamleren, creativiteit, innovatie, betrokkenheid en prestaties? Hoe kom je van zwijgen naar leren?

Wat levert de werksessie je op?

Na afloop van deze training hebben jullie je kennis en inzicht in het werken met jullie team(s) fors verdiept. Het instrumentarium om het beste uit hun team te halen is substantieel uitgebreid. Je hebt nieuwe inzichten en aangrijpingspunten om samen met jouw team jullie teamwerk doelgericht door te ontwikkelen.

Praktische informatie

  • Met minimaal 4 collega-leidinggevenden van dezelfde organisatie.
  • De training duurt ten minste één volle dag. Desgewenst één dag van 09.30 tot 17.00 uur of tijdens twee dagen, verdeeld over meerdere data.
  • Op onze trainingslocatie of op een alternatieve locatie van jullie voorkeur.
  • Kosten n.o.t.k.

 

Ben je meer geïnteresseerd in een workshop? Bekijk dan hier de mogelijkheden.

Wil je meer informatie over deze training of jullie daarvoor aanmelden?

Laat dan hier je gegevens achter. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, cursus data en ontwikkelingen op gebied van teamrolmodellen.