De Teamrol Academie

De Teamrol Academie is een samenwerkingsverband van in Belbin gecertificeerde trainers, coaches en adviseurs. Onze missie is het ontwikkelen en bevorderen van het professionele gebruik van Belbins Teamrolmodel door het organiseren van symposia, workshops en try-outs en door het faciliteren van publicaties, gericht op kennisopbouw en kennisuitwisseling.

Wilt u weten wat het Belbin teamrolmodel voor u kan betekenen? Neem dan contact op met een van de gecertificeerde leden van het Teamrol Gilde.

Kom meer te weten over de trainingen, workshops en bijzondere dagen die onder auspiciën van de Teamrol Academie worden verzorgd.

Lees hier meer

Bestel nu één van onze uitgaven waarin trainers, coaches, klanten ervaringen en verhalen delen.

Lees hier meer

Jaarlijks organiseert de Teamrol Academie een Belbin Inspiratiedag. Een moment om contacten te leggen, informatie uit te wisselen en te netwerken.

Lees hier meer

Over het teamrolmodel van Belbin

Het teamrolmodel van Belbin is een sociaal psychologisch model dat wereldwijd wordt gebruikt bij het coachen, trainen en adviseren van individuen, teams en organisaties.

Het teamrolmodel is gebaseerd op jarenlang empirisch onderzoek door dr. Meredith Belbin en zijn medewerkers naar de interacties in succesvolle en niet-succesvolle teams. Dat leidde tot een beschrijving van de 9 ‘teamrollen’, de kenmerkende manier waarop iemand zich gedraagt, bijdraagt en omgaat met anderen in een team.

Voor een beschrijving van de achtergronden van het teamrolmodel en de negen teamrollen, zie teamrol.nl of interplace.nl

Teams werken beter samen en presteren beter als ze goed gebruik weten te maken van de verschillende teamrollen van hun deelnemers. Belbin is een beproefde en intelligente manier om deze verschillen te leren herkennen, begrijpen en benutten.

Belbin kan u helpen bij:

  • Het bouwen aan onderling begrip en vertrouwen
  • Het leren herkennen, waarderen en hanteren van de teamrolkwaliteiten van anderen
  • Het praktisch samenstellen van evenwichtige, complementaire teams
  • Individuele talent- en loopbaanontwikkeling: playing your strength
  • Het vinden de juiste persoon bij de juiste functie – en de juiste functie bij de juiste persoon
  • Het samenstellen en leidinggeven aan high-performing teams