Belbin Teamrol Academie

Teamrol Academie

In ons werk en ook daarbuiten is welhaast elke prestatie van formaat het resultaat van goed teamwerk. Alleen in het samenwerken met anderen kan ieder van ons zich volledig ontplooien en betekenisvol bijdragen aan de samenleving.

De Teamrol Academie wil een werk- en ontmoetingsplaats zijn voor iedereen met interesse in plezieriger en professioneler samenwerken met anderen en in krachtig teamwerk. Het Belbin gedachtegoed en de Belbin teamrollen hebben een prominente plaats in ons werk.

Belbin is in 40 jaar in Europa en daarbuiten uitgegroeid tot de leidende, op wetenschap gefundeerde, aanpak voor teamrol management

Onze missie is het bevorderen van goed, professioneel teamwerk door het organiseren van trainingen, events, workshops, webinars en try-outs en door het faciliteren van toepassingsgericht onderzoek en publicaties, gericht op kennisopbouw, kennisuitwisseling, samenwerking en inspiratie.

Heb je vragen, tips of ideeën of wil je meer weten over ons of over Belbin? Laat het ons weten.

‘Teams are a question of balance. What is needed is not well-balanced individuals but individuals who balance well with one another.’ – Meredith Belbin

Over het teamrolmodel van Belbin

Het teamrolmodel van Belbin is een sociaal psychologisch model dat wereldwijd wordt gebruikt bij het coachen, trainen en adviseren van individuen, teams en organisaties.

Het teamrolmodel is gebaseerd op jarenlang empirisch onderzoek door dr. Meredith Belbin en zijn medewerkers naar de interacties in succesvolle en niet-succesvolle teams. Dat leidde tot een beschrijving van de 9 ‘teamrollen’, de kenmerkende manier waarop iemand zich gedraagt, bijdraagt en omgaat met anderen in een team.

Teams werken beter samen en presteren beter als ze goed gebruik weten te maken van de verschillende teamrollen van hun deelnemers. Belbin is een beproefde en intelligente manier om deze verschillen te leren herkennen, begrijpen en benutten.

Een beschrijving van de achtergronden van het teamrolmodel, de negen teamrollen en nog veel meer informatie vind je op deze pagina.

Belbin kan jou, jouw team of organisatie helpen bij:

  • Het bouwen aan onderling begrip en vertrouwen
  • Het leren herkennen, waarderen en hanteren van de teamrolkwaliteiten van anderen
  • Het praktisch samenstellen van evenwichtige, complementaire teams
  • Individuele talent- en loopbaanontwikkeling: playing your strength
  • Het vinden de juiste persoon bij de juiste taak of functie – en omgekeerd
  • Het samenstellen en leidinggeven aan krachtige teams

Schrijf je hier in voor de Teamrol Academie nieuwsbrief. Je kunt je ieder moment uitschrijven