Home

Teamrol Academie.nl

Dé website voor alle informatie over  Belbin’s Teamrollen.

Belbin wordt wereldwijd gebruikt bij het samenstellen van en leidinggeven aan teams.Het is een generiek model dat wordt toegepast in uiteenlopende branches als bouw, handel, commerciële dienstverlening, onderwijs, zorginstellingen en bij (semi-) overheidsorganisaties.

Waarom Belbin’s Teamrollen?
Teams werken beter samen en presteren beter als ze goed gebruik weten te maken van de verschillende teamrollen van hun deelnemers. Het teamrolmodel van Belbin is een beproefde en intelligente manier om deze verschillen te leren herkennen, begrijpen en benutten.

Het begrip ‘teamrol’
Het begrip ‘teamrol’ is geïntroduceerd door dr. Meredith Belbin van BelBin Associates in Cambridge. Hoe komt het dat zoveel teams, samengesteld uit zeer getalenteerde individuen, falen, terwijl teams die met veel bescheidener talenten zijn toegerust, harmonieus en succesvol opereren?Belbin’s research leidde tot het Teamrol Model. Teamrol Management is een praktisch en constructief model dat bestaande uit negen zogenaamde teamrollen, die elk zijn opgebouwd uit een aantal samenhangende eigenschappen, overtuigingen en probleem-oplosstrategieën.

Lees alles over dit model op de site van een van onze partners.

Wilt u weten wat het Belbin teamrolmodel voor u kan betekenen? Neem dan contact op met een van de gecertificeerde leden van het Teamrol Gilde: http://www.cmb-teamrol.nl/teamrol-gilde.

Reageren is niet mogelijk