Video’s

In deze video’s geven teamleden van Belbin Nederland kort en bondig uitleg over allerlei aspecten van Belbins teamrolmodel en beantwoorden zij een aantal veel gestelde vragen.

Kunnen je teamrollen veranderen over tijd?

Kunnen je teamrollen veranderen? Of zit je er voor altijd aan vast? Rob Groen legt uit over de factoren die een teamrol bepalen en hoe je richting kunt geven aan de je eigen ontwikkeling.

Wat is een roloffer?

Als iemand niet zijn natuurlijke teamrollen kan vervullen, kan dat leiden tot roloffers. Dat kan leiden tot stress en gevoelens van onvermogen en vervreemding. Rob Groen legt uit hoe je roloffers kunt herkennen en ombuigen om ‘in je kracht’ te komen.

Toelaatbare zwakten

Elke teamrol levert zijn eigen waardevolle bijdrage aan de samenwerking en heeft zijn herkenbare sterkten. Maar elke teamrol heeft ook zijn onvermijdelijke keerzijden, de prijs die je ervoor moet willen betalen: de toelaatbare zwakten. Rob Groen legt uit.

Belbin bij individuele coaching

Belbin is bekend als methode om teams samen te stellen te coachen en te trainen. Maar Belbin is ook geschikt voor individuele coaching en loopbaanontwikkeling, als methode om mensen ‘in hun kracht’ te kunnen zetten en hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Rob Groen vertelt.

Waarom observatoren belangrijk zijn

De Belbin teamrollen zijn relationele begrippen, die zich manifesteren in de omgang met anderen. Wie je bent en wat je doet kun je het beste begrijpen uit de reacties en percepties van je omgeving. Daarom zijn Belbin analyses gebaseerd op 360 feedback. André Meester licht toe.

Belbin rapporten van teams

Met Belbin kun je niet alleen analyses maken van de teamrollen en het gedrag van een persoon, maar ook van een heel team. Verschillende rapporten werpen licht op de sterkten, zwakten en mogelijkheden van een team en geven advies over een optimale taakverdeling. Bert Visser legt uit.

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, cursus data en ontwikkelingen op gebied van teamrolmodellen.