Veel mensen en hun managers zijn het erover eens dat ‘plezier in het werk’ en ‘betrokken en gemotiveerde medewerkers’ belangrijk zijn voor succes en dat (h)erkenning voor prestaties de manier bij uitstek is om dat te stimuleren. Harvard-wetenschapper Teresa Amabile e.a. komt in ‘The power of small wins’ in Harvard Business Review tot hele andere conclusies. Dat ze vooruitgang in het werk zien, en hen daarbij helpen, is veel effectiever.

Waarom? Voor veel mensen en bij uitstek voor kenniswerkers is het werk, ook als het uiteindelijk tot een spraakmakende innovatie of ‘doorbraak’ leidt, het resultaat van kleine stappen. Het is daarom voor hen veel belangrijker dat zij regelmatig vooruitgang zien, dan dat ze gemotiveerd worden door het vooruitzicht op een bevredigend eindresultaat.

Richt je op de dagelijkse vooruitgang

Amabile en haar collega’s menen dat managers daar dagelijks op in zouden moeten spelen en zich na elke dag vragen zouden moeten stellen als:

  • Had mijn team vandaag – naast duidelijke langetermijndoelen – ook zinvolle doelen voor de korte termijn?
  • Zijn mijn teamleden voldoende autonoom om hun dagelijkse problemen meestal zelf op te kunnen lossen en om mede-eigenaar te worden van het werk?
  • Bespreek ik genoeg met hen de lessen die uit kleine successen en tegenslagen van vandaag te leren zijn?
  • Heb ik mijn collega’s vandaag aangemoedigd om moeilijke taken op zich te nemen?
  • Welke twee en drie specifieke gebeurtenissen vandaag hebben de emoties en motivatie van mijn collega’s in het bijzonder beïnvloed?

Veel nadruk op prestaties kan juist demotiveren

Amabile c.s. vroegen 700 leidinggevenden van allerlei organiaties, profit en non-profit, over de hele wereld wat zij de belangrijkste manieren vinden om hun medewerkers te motiveren. Maar 5% van hen zette het herkennen van vooruitgang in het werk op de eerste plaats. Verreweg de meesten zetten dit punt zelfs op plaats vijf. Volgens onderzoekers is aandacht voor vooruitgang dus veel belangrijker.

Bovendien geldt zeker voor kenniswerkers, dat zonder duidelijke vooruitgang in het werk er op den duur door hen steeds minder zichtbare prestaties worden geleverd, die erkend kunnen worden en die door hun leiding kunnen worden gebruikt om hen te motiveren. Te veel nadruk op hun prestaties kan dus op den duur leiden tot allesbehalve meer ‘plezier in het werk’ en ‘betrokken en gemotiveerde medewerkers’.

Snel inzicht in de kwaliteit van jullie teamwerk? Doe de TeamWerk QuickScan

Gerelateerde berichten
Een lawine aan projecten, hoe kom je er vanaf?

We lijden we aan een overkill aan projecten. Volgens recent onderzoek van Harvard Business Review is in de afgelopen twee Lees verder

Brainstormen: zo kun je het wél laten werken

Brainstormsessies. Zeker in deze tijd – diepe zucht - worden mensen in teams en organisaties uitgedaagd – zucht - om Lees verder

Vergaderen gaat beter met Belbin

Begrip van gedrag en de Belbin teamrollen kan eraan bijdragen dat vergaderingen voor iedereen effectiever en prettiger worden. Frustratie over Lees verder

Hoe gedragen jouw collega’s zich in crisistijd?

Bij uitstek in een crisis, waarin onverwachte gebeurtenissen elkaar razendsnel opvolgen is goed, geconcentreerd teamwerk nodig. En dat terwijl tegenwoordig Lees verder