Inspiratiedagen

In het voorjaar van 2023 gaan we met een volgende, alweer vijfde, Belbin Inspiratiedag zorgen voor een nieuw hoogtepunt in het bestaan van de Teamrol Academie. Het wordt een Belbin Inspiratiedag waarop iedereen bij elkaar kan komen die Belbin al een warm hart toedraagt of daarna nieuwsgierig naar is. Om verhalen, vragen en antwoorden te delen en om van elkaars ervaringen te leren. Kortom: om inspiratie op te doen.

Het programma is tot dusver steeds opgebouwd uit keynote speeches, onderhoudende workshops en verrassende intermezzo’s. Er is volop ruimte om contacten te leggen, informatie uit te wisselen en te netwerken. Eerder vonden de Inspiratiedagen plaats in en rondom het prachtige Kasteel Hoekelum in Ede.

Wil je ideeën aandragen voor de inhoud van de inspiratiedag 2022? Heb je tips? Neem contact met ons via het contactformulier.

Eerdere inspiratiedagen

Editie 2017 Belbin en Relaties

Onze eerste keynote speaker was Beatrix Brink, trainer, coach, loopbaanadviseur en Belbin representative in South Africa (SA) sinds 2005. Haar land kent bevolkingsgroepen met hele verschillende sociaaleconomische, culturele en impliciete overtuigingen over interpersoonlijke relaties. Beatrix stelde zichzelf de vraag of de teamrolvoorkeuren van toonaangevende leiders en professionals ook kunnen correleren met het profiel van een land (SA) c.q. zijn plaatsing in statistische wereldranglijsten? In Denemarken is Christopher Beck al vele jaren de representative van Belbin, maar hij is ook van de Strength Deployment Inventory, een instrument voor persoonlijke ontwikkeling bij het managen van relaties en conflicten. Christopher putte voor zijn bijdrage uit zijn rijke ervaring in het werken met deze, en andere, instrumenten in o.a. Deense zorginstellingen. Voor keynote speaker André Meester van Belbin Nederland is Belbin eerst en vooral een interactiemodel, verwant aan het sociaal constructivisme, dat je anders doet kijken naar samenwerking. Het gaat uit van een wezenlijk andere opvatting over ‘macht’ en kan (daarom) een belangrijke rol spelen bij het werkelijk duurzaam organiseren.

’s Middags konden de deelnemers kiezen uit zeven workshops. Hieronder enkele voorbeelden. Bij Linde Peters kon men praktische tips in hoe je medewerkers van een organisatie mee kunt nemen in een veranderbeweging. Door gebruik te maken van kritische geluiden in die organisatie en ook je eigen rol kritisch onder de loep te nemen. Jessica van der Velden, Floris Lemmen en Martin de Ruiter gingen in hun practicum in op de vraag: hoe pas je Belbin toe als het even spannend wordt in het interpersoonlijke verkeer? Via korte praktijk casussen en live simulaties konden de deelnemers experimenteren met gedrag of actief observeren. Marcel Geraeds en het Nieuw Symfonisch Collectief zetten de bijzondere communicatie tussen een dirigent en orkest in als metafoor voor het leidinggeven aan verschillen en het creëren van een team. Zie ook dit filmpje.

Mede dankzij opnieuw prachtig weer en een prima borrel bleef het nog geruime tijd onrustig rondom Kasteel Hoekelum.

Editie 2015 Belbin en Duurzaamheid

Annemarie Rakhorst presenteerde inspirerend en glashelder hoe het haar organisatie gelukt was succesvol te worden dankzij het benutten van diversiteit. Alexander Groen vertelde gepassioneerd hoe zijn persoonlijke situatie hem in staat stelt nu bij te dragen aan Libre Foundation, een opleidingsinstituut dat een deel van haar winst inzet voor Leiderschapstraining aan mensen in ontwikkelingslanden en presenteerde hoe leiders van NGO’s in ontwikkelingslanden werken aan een eerlijke wereld. Voor de lunch inspireerde Bartel Berkhout, grondlegger van Nijenrode Sports, met uitleg over de mate waarin het succes van teamsport daadwerkelijk maakbaar is.

In de middag gingen de deelnemers weer zelf aan de slag. Robert Oskam en Tamira Nicolai lieten de 5 frustraties van samenwerking op een luchtige manier ervaren en kaderden dat met het gedachtegoed van Patrick Lencioni. In ‘Belbin en de buren’ gingen Michel Baas en Rob Groen in debat over de verschillen en overeenkomsten tussen RealDrives en het Belbin model. Jaco van der Schoor en Thijs Rhijnbergen introduceerden ‘Deep Democracy’ en hebben laten zien hoe vastgelopen teams weer in verbinding en beweging komen. En terug van weggeweest: Teamopoly. Maarten Poorter en Jasper Groen gaven een ‘voorproefje’ van hoe het spel werkt en toegepast kan worden in trainingen.

Ter afsluiting van de dag presenteerde José Houweling haar nieuwe boek ‘De Belbin benadering’ voor individuele coaching en loopbaanbegeleiding’ geschreven in samenwerking met Rob Groen e.a. Het bestuur sloot af door met trots het tweede Belbin Magazine gratis uit te reiken aan de aanwezige bezoekers van de Inspiratiedag.

Editie 2014 Playing your Strengts

Een greep uit de vele mogelijkheden van werken met Belbin teamrollen, gaven de bezoeker deze dag veel inspiratie. Wick van der Vaart presenteerde hoe de denkwijze van ‘Appreciative Inquiry’ (A.I.) gecombineerd kan worden met Belbin Teamrollen. Hij verklaarde dat met A.I. mensen gezamenlijk gaan onderzoeken wat er werkt en wat ze graag willen voor de toekomst. Theo Duijker presenteerde hoe het lukt volgens de principes van ‘Enspiratie’ gebruik te maken van talenten bij mensen ‘met grote afstand tot de arbeidsmarkt’.

Na de lunch waren er weer workshops met toepassingen van Belbin. Marion van de Coolwijk, laat met haar ‘Belbin Teamtoppers’ jeugd vanaf 9 jaar ervaren dat ieder mens ertoe doet in de maatschappij. Zelfs als het leren niet zo makkelijk gaat. Hennie Stevens en Floris Lemmen lieten zien hoe je met Belbin Teamrollen veel preciezer functieprofielen en selectiecriteria voor personeel kunt maken. Richard de Hoop onderzocht in zijn interactieve workshop samen met de deelnemers hoe hij zijn E-learning website verder kon ontwikkelen. Floris Lemmen en Maarten Poorter presenteerden tijdens het laatste onderdeel via een quiz de opzienbarende conclusies van hun onderzoek over ’teamrollen en lifestyle’, waarna tijdens de borrel nog geanimeerd werd nagepraat.

Editie 2012 Belbin & The Next Generation

De inspiratie van deze dag zat hem in het kijken naar de toekomst. Martine Delfos vertelde over de invloed van de virtuele wereld op de generaties X-Y en Z en stelde de vraag: “moeten we Belbin teamrollen herzien?” Nina Hoek van Dijke vertelde hoe het organisaties lukt om jongeren op een leuke, creatieve én verantwoorde manier te betrekken bij het nadenken over de toekomst. Als 3de spreker presenteerde Karen van den Broek hoe krachtig ZZP’ers samenwerkend ondernemen, omdat steeds meer mensen bereid zijn als zelfstandig ondernemer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen inkomen én toch samenwerking met anderen nodig hebben. In de middag vervolgde zij met haar workshop ‘hoe beperkingen tot mogelijkheden kunnen worden omgebogen’.

Tijdens de lunch en ‘marktplaats’ genoten deelnemers niet alleen van al het lekkers, maar ook van de uitgestalde Belbin trainingsmaterialen. Daarna bezocht men de verschillende workshops met thema’s die aansluiten op toekomstige toepassingen van Belbin teamrollen. Zoals de overlap tussen de denkstrategieën van Disney en Belbin teamrollen. Nina Hoek van Dijke bracht haar presentatie van de ochtend naar een volgend niveau door samen met jongeren te brainstormen over Belbin en ‘Het nieuwe werken’. Mike verzorgde een workshop met zijn ontwikkelde Belbin trainingsmateriaal voor de Marine. Maarten en Jasper presenteerden als afsluiting hun plan om te onderzoeken hoe een teamrol tot uitdrukking komt in de levensstijl van mensen. Zij riepen op tot medewerking, waarop enthousiast werd gereageerd.

Andere Belbin events

2007 Meredith Belbin in Nederland

In 2007 mocht het toenmalige bestuur, samen met ruim honderd andere belangstellenden, dr. Meredith Belbin in Nederland verwelkomen.

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, cursus data en ontwikkelingen op gebied van teamrolmodellen.