Van wat we teamtrainingen e.d. leren, houden we vaak maar weinig vast. Dat komt doordat we de ‘vergeetcurve’ van Ebbinghaus negeren. Die laat zien hoe snel wij nieuwe informatie kwijtraken als we die niet actief herhalen en toepassen. Vijf simpele tips voor teams om nieuwe informatie beter vast te houden en slim te gebruiken.

De vergeetcurve van Ebbinghaus

Hermann Ebbinghaus, een negentiende-eeuwse pionier in geheugenonderzoek, ontdekte dat mensen kort na het leren van nieuwe informatie, al snel het meeste daarvan vergeten. Ook moderne neurowetenschappelijke onderzoeken bevestigen dat de curve een adequate representatie is van hoe ons geheugen met nieuwe kennis omgaat. De curve begint met een scherpe daling in de eerste uren en dagen na het leren.

Ongeveer 50% van de informatie kan binnen de eerste uren worden vergeten. Naarmate de tijd verstrijkt, neemt de snelheid van vergeten af, maar blijft de curve dalen. Herhaling speelt een cruciale rol bij het verminderen van het verval. Regelmatige revisie kan het onthouden aanzienlijk verbeteren. De vergeetcurve kan variëren tussen individuen, afhankelijk van factoren zoals interesse, stress en slaap.

Hieronder vijf eenvoudige tips die teams van Ebbinghaus kunnen leren om nieuwe informatie beter vast te houden en slim te gebruiken.

1. Regelmatig herhalen

Samen af en toe terugkomen op wat jullie onlangs hebben geleerd helpt écht. Zo vergeet je minder en blijft kennis beter hangen.

Stel je voor dat je team net een training heeft gehad in het gebruik van een nieuwe planningstool. Organiseer dan, in plaats van het daarbij te laten, periodieke bijeenkomsten waarin je samen de belangrijkste stappen in het gebruik bespreekt en oefent. Door regelmatig te herhalen, blijft de kennis fris en verloopt het integreren van de nieuwe werkwijze in jullie werk een stuk soepeler.

2. Use it or lose it

Iets nieuws leren is als een interessant recept in een kookboek: je begrijpt en waardeert het pas echt als je er ook zelf mee kookt. Teams kunnen nieuwe informatie toepassen in projecten of oefeningen, zodat het blijft plakken.

Na een workshop over teamcommunicatie besluit je team om een wekelijkse vergadering anders aan te pakken. Je past actief luisteren toe, deelt ideeën en geeft elkaar feedback. Door de nieuwe communicatietechnieken in de praktijk te brengen, versterk je niet alleen de band binnen het team maar ook de impact van de training.

3. Leer geconcentreerd en selectief

Probeer niet de hele tijd te leren op de toppen van je kunnen. Want leren kost enorm veel energie. Korte intensieve leerperiodes werken vaak beter. Daarom kan je team er maar beter voor kiezen om je een tijdje te focussen op één onderwerp. Zo begrijp je het beter en kun je het echt gebruiken.

Stel je voor dat je een spiksplinternieuw bouwteam een nieuw medisch centrum moet bouwen. In plaats van de hele tijd door te gaan met bouwen en elkaar te leren kennen, besluit het team om een intensieve leerweek te organiseren, gericht op de specifieke teamvaardigheden die nodig zijn voor het project. Door jullie leren daar even volledig op te concentreren, verbeter je de teamvaardigheden en ben je toegerust voor de uitdagingen van het bouwproject.

4. Verbind nieuwe kennis met wat je al weet

Als je nieuwe dingen leert, probeer ze dan te koppelen aan wat je al weet. Als team kun je regelmatig praten over hoe de nieuwe informatie past bij wat je al doet. Zo wordt het logischer en makkelijker te onthouden.

Na een workshop over marketingstrategieën, bespreekt het team hoe deze nieuwe strategieën te koppelen zijn aan de al bekende klantbehoeften. Door de nieuwe kennis te verbinden met wat al bekend en vertrouwd is, ontstaat er een duidelijk beeld van hoe de strategieën praktisch kunnen worden toegepast.

5. Gebruik verschillende manieren om te leren

Mensen leren op verschillende manieren. De een houdt van visualisaties, de ander van praten. Teams kunnen informatie op verschillende manieren aanbieden, zoals via tekeningen, gesprekken en praktische dingen doen. Zo begrijpt iedereen het beter.

Stel dat het team een nieuwe methode leert om projecten uit te voeren. In plaats van alleen een presentatie, organiseer je een startsessie waarin teamleden kunnen discussiëren, flowcharts kunnen tekenen en praktische voorbeelden kunnen delen. Door verschillende leermethoden te gebruiken wordt de informatie voor alle teamleden toegankelijk en begrijpelijk.

Ebbinghaus’ trucjes zijn simpel maar slim en effectief. Door nieuwe informatie af en toe te herhalen, te experimenteren met wat jullie leerden, je te focussen op belangrijke leermomenten, nieuwe kennis te verbinden met oude en verschillende manieren te gebruiken om te leren, kun je als team slimmer samen leren. Tegelijkertijd gaat de echte opbrengst van jullie teamtrainingen, studiedagen e.d. met sprongen omhoog.

Volgende stappen

Wil jij persoonlijk of met jouw team werken aan beter teamwerk? Neem dan contact met ons op – misschien kunnen we je helpen.

Gerelateerde berichten
Waarom we vaak slechte beslissingen nemen

Helaas koesteren we bijna allemaal enkele mythes die ons weerhouden van het nemen van goede beslissingen. Wat zijn die mythes Lees verder

Jezelf oppeppen bij een dip halverwege een klus of project

In zijn boek When, the Scientific Secrets of Perfect Timing, beschrijft Daniel Pink hoe dat wij allemaal halverwege een project Lees verder

Weten wanneer je moet stoppen met praten

Goed teamwerk vereist overleg, maar bedenk daarbij wél: door 40 seconden te oreren kun je een gesprek grondig verpesten. De Lees verder

Als leidinggevende wél helpen maar níet micromanagen

Hoe zorg je er als leidinggevende voor dat de hulp die je aanbiedt voor jouw teamleden ook wérkt? Wanneer medewerkers Lees verder