Veel mensen zullen zich bij de start van het nieuwe jaar voornemen om beter te eten, meer te bewegen, op het werk een mooie stap te maken of meer tijd bij hun familie en vrienden te zijn. Voor jonge mensen met leiderschapsaspiraties hebben we nóg een extra uitdaging: neem dit jaar een paar stappen in je ontwikkeling als (toekomstig) leidinggevende.

Nog nooit kregen mensen die leidinggeven zo veel en ook zo fundamenteel kritiek. Terecht of niet, veel leidinggevenden uit de babyboomgeneratie krijgen het verwijt dat ze zich in de manier waarop ze dat tot dusver doen of hebben gedaan te veel richt(t)en op hun zakelijke (korte termijn)belangen. Dat hun invulling van leiderschap ten koste is gegaan van de samenleving als geheel en van toekomstige generaties.

Van millennials en jonge leiders van de generatie Y wordt nu – ook door henzélf – verwacht dat ze het ánders en béter gaan doen. Voor hen hebben we de volgende vijf adviezen:

1. Zoek een betrouwbare mentor

Mentorschap is een essentieel instrument voor jouw ontwikkeling als leider. Onderzoek laat zien dat jonge leiders met mentoren meer kans hebben om professioneel te slagen en tevredener zijn over hun loopbaan. Doeltreffend mentorschap begint met het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie tussen mentor en mentee.

Kies iemand met wie je chemie ervaart en die zich écht wil inzetten voor je ontwikkeling. Hoewel veel mentees zich dit niet realiseren, is ook hier een goede relatie gebaseerd op tweerichtingsverkeer. We raden je aan om mentoren te zoeken die je meer bewondert vanwege hun waarden en karakter dan om hun zakelijke succes.

2. Vorm een ​​leiderschapsontwikkelingsgroep

De meesten van ons hebben in alle hectiek weinig tijd om na te denken over de waarden en kenmerken waarmee we ons ons willen definiëren als leiders. Vanuit welke visie en mindset willen we de grotere problemen benaderen? Hoe willen we de impact realiseren die we op de lange termijn hopen te hebben in ons werk en onze leefwereld?

Met andere jonge leiders een leiderschapsontwikkelingsgroep vormen kan je de ruimte geven die je nodig hebt om hier dieper over na te denken en ideeën uit te proberen. Leiderschapsontwikkelingsgroepen zijn groepen van zes tot acht mensen die elkaar treffen om hun persoonlijke uitdagingen te delen en met elkaar de belangrijkste vragen in hun leven te bespreken. Zoek mensen die je kunt vertrouwen en beloof elkaars vertrouwenspersoon te zijn. Ontmoet elkaar regelmatig en deel openlijk jullie levensverhalen, ambities maar ook angsten en zorgen. Werk samen aan een psychologisch veilige omgeving waarin je elkaar eerlijke feedback kunt geven. 

3. Ga ook aan de slag als vrijwilliger

Hoe heb je in 2021 bijgedragen aan het leven en welzijn in je directe omgeving? Zeker in deze ‘virtuele tijd’ is het gemakkelijk om het contact te verliezen met de mensen in onze directe nabijheid. Lange werkdagen zorgen er vaak voor dat we het doen van vrijwilligerswerk vermijden.

In een lokale (hulp)organisatie, vereniging of een ander maatschappelijk verband, kun je al vroeg in je leven ervaring opdoen met aspecten van leidinggeven en voor een hechte band met je omgeving zorgen. Het helpt je in jouw caracter building en kan op een heel andere manier voldoening geven dan die je in je werk kunt vinden. Je krijgt erdoor ook nog eens een bredere en reëlere kijk op mensen en het leven.

4. Ga in je werk de wereld zien

In de toekomst zal culturele sensitiviteit een belangrijker kenmerk van goede leiders zijn dan puur intellectueel vermogen. En de beste manier om je op dat vlak te ontwikkelen is door langere tijd op meerdere plekken op de wereld te werken en te leven.

Het ontwikkelen van een ‘globale mentaliteit’ en het vermogen om effectief samen te werken met mensen met diverse culturele achtergronden zijn essentiële kwaliteiten voor aspirant-leiders. Veel organisaties werken wereldwijd of hebben internationale connecties. Maar ook organisaties die alleen in ons eigen land actief zijn, hebben te maken met steeds meer mensen met verschillende culturele achtergronden.

5. Blijf vragen stellen en blijf nieuwsgierig

Van organisaties wordt in de huidige tijd voor hun overleven verwacht dat het ‘lerende organisaties’ zijn. Dat vraagt bij uitstek van de mensen die daarin leidinggeven om een open mindset. Mensen met diepgaande nieuwsgierigheid naar de wereld en het vermogen om de juiste, net zo diepgaande vragen te stellen.

De échte problemen in de wereld kunnen niet door één persoon of één enkele organisatie worden opgelost. Daarvoor hebben we ‘T-shaped persons’ nodig. In tegenstelling tot een expert in één ding (L-shaped) of een ‘manusje van alles, meester van niets’-generalist, is een ‘T-shaped person’ een expert in ten minste één vakgebied en ook enigszins bekwaam in veel andere dingen.

Zeker in de toekomst hebben leidinggevenden de taak om de juiste mensen samen te brengen om problemen aan te pakken en hen te helpen om over de grenzen van hun eigen vakgebied heen goed met elkaar samen te werken.

 

Een jonge, nieuwe generatie leiders wordt nu en in de nabije toekomst gevraagd om in hun werk en in de samenleving verantwoordelijkheid te nemen als leidinggevende. Zorg dat je goed voorbereid ben om die stap naar voren te doen. Er is geen beter moment dan nu om je daarop voor te bereiden.

Volgende stappen

Wil jij persoonlijk of met jouw team werken aan beter teamwerk? Neem dan contact met ons op – misschien kunnen we je helpen.

Gerelateerde berichten
Gebrek aan vertrouwen en andere ‘valkuilen’ uit het Lencioni model: zo pak je ze aan met Belbin

In de afgelopen tijd werkte een groot aantal van ons heel anders dan we gewend waren.  Zo'n plotselinge verandering in Lees verder

Acht tips om binnen je team nieuwsgierigheid een boost te geven

Een organisatie waarin teams goede ideeën delen, willen verbeteren en vernieuwen en open communiceren. Dat willen we toch allemaal? Daarvoor Lees verder

Wat jou en mij echt motiveert in ons werk

Veel mensen en hun managers zijn het erover eens dat ‘plezier in het werk’ en ‘betrokken en gemotiveerde medewerkers’ belangrijk Lees verder